دوره ی آموزشی سفیران رسانه ای اربعین با هدف ارائه آموزش های تکمیلی و تولید محور ، بر پایه ی تولید محتوای تصویری با ابزار “تلفن همراه” با حضور اساتید برجسته کشوری در حوزه های :

-کارگاه کارگردانی
-کارگاه تصویر برداری موبایلی
-کارگاه تدوین موبایلی
-کارگاه سوژه یابی و روایت داستان محور
-کارگاه تخصصی تحلیل انتشار محتوا در اینستاگرام

برگزار خواهد شد . 

لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود برگزاری دوره ، تمامی متقاضیان بر اساس سوابق فعالیت آنها در حوزه ی تولید محتوا ، و تولیدات منتشر شده در صفحات فضای مجازی آنها و همچنین شرایط مندرج در فرم ثبت نام گزینش خواهند شد .

تایید حضور افراد به منظور شرکت در دوره ی حضوری به منزله ی تعهد همکاری شرکت کنندگان در طول سفر اربعین و تولید محتوا در جهت اهداف آموزشی دوره آموزشی خواهد بود .

فرم ثبت نام